אודות קמפוס חינוכי משגב

אודות – קמפוס חינוכי משגב

יישובי משגב נמצאים זה מספר שנים במגמת גדילה והתפתחות.
כפועל יוצא, גם בית ספר מקיף משגב חווה גידול מתמיד ומבורך במספר התלמידים הלומדים בו.

מתוך רצון לאפשר נראות גבוהה יותר של הצוותים החינוכיים ושל התלמידים ובכך לאפשר מחד צמיחה, יצירתיות ורעננות ומאידך שינויים והתאמות של תוכניות פדגוגיות חדשניות, החליטה המועצה האזורית משגב לפצל את ביה"ס העל יסודי הקיים שמנה כ 1900 תלמידים, לשלושה בתי ספר. שני בתי ספר לחינוך רגיל ובית ספר לחינוך מיוחד:

בית ספר אסיף– בי"ס שש שנתי (ותיק)
בית ספר קציר– בי"ס צומח. הוקם בשנת הלימודים תשע"ו וצפוי להשלים את צמיחתו לבי"ס שש שנתי בשנת הלימודים תשפ"א.
בית ספר עומר– בי"ס לחינוך מיוחד ללקויות למידה עם כיתת תקשורת אחת.

שלושת בתי הספר פועלים זה לצד זה על אותה גבעה (ללא גדרות הפרדה) ובאותם מבנים (בעתיד צפוי בינוי), בהם פעל בית הספר הוותיק עד לפיצולו.
לאור הקמת שלושה בתי ספר במתחם אחד, הוחלט להקים גוף שיאגם בתוכו את כלל הנושאים האדמיניסטרטיביים בקמפוס וייתן מענה לכל אחד מבתי הספר בתחומים השונים (ניהול תקציב, כח אדם, שיבוצי חדרים, איוש מבנים ומשרדים, מחשוב, סנכרון כל פעילות המרחב, אחזקה, אבטחה, מחסן ספרים).
במהלך שנה"ל תשע"ח, הוקמה מנהלת הקמפוס, לטובת טיפול איכותי בכל הקשור להתנהלות מרחב הקמפוס.