הגברת אמנות חזותית

האמנות היא שפה בעלת סימנים חזותיים, קודים תרבותיים והיבטים תקשורתיים. היא שפה חיה ומשתנה והיא נוגעת לתחומי החיים השונים. יצירת האמנות על מרכיביה הצורניים מעוררת אצל המתבונן חוויה ותגובה אסתטיות, שהן התשתית להבנת האמנות בסביבתנו התרבותית. החוויה האסתטית היא חוויה אישית, המתבטאת ברגשי הנאה, קסם, התרגשות, השתאות, הארה, ברגשי מועקה, מבוכה, ספקנות ועוד. בעידן התרבות החזותית, האמנות היא תחום השומר על האוטונומיה של היחיד והספקני, תחום חופשי יחסית וחושפני, המציע חלופות לחשיבה הצרכנית. האמנות חוקרת את המציאות מנקודת מבט אישית, לעתים היא מציעה מפלט ממציאות מסוימת, לעתים היא מזהירה, מבקרת ולעתים היא מתארת מה שהוא מעבר לכל תיאור.

בהגברת האמנות, אנו שואפים למפגש משמעותי ומעמיק של התלמידים עם האמנות החזותית. תוכנית הלימודים כוללת לימוד תיאורטי, התנסות בסדנאות יצירה וביקור בתערוכות אמנות.

החלק העיוני:

תוכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים לרכוש את יסודות השפה החזותית, על כלי ההבעה שלה הרבים והמגוונים, כשפה חיה, מתפתחת ודינאמית. שפה המגיבה לסביבה החומרית, התרבותית, החברתית והפוליטית, ועל כן זוהי שפה המשתנה מתקופה לתקופה, מחברה לחברה, מתרבות לתרבות ומאמן לאמן.
ההערכה נמדדת דרך  עבודות, מבחנים, בחנים, ופרויקטים באוצרות, דיאלוג עם אמן ודו"ח תערוכה.
בסיום י"ב מתקיימת בחינת בגרות עיונית חיצונית.

החלק המעשי:

 במסגרת הסדנאות נחשפים התלמידים לגישות וטכניקות שונות באומנות
כגון: רישום, ציור, צילום, וידאו ארט, פיסול והדפס. הם מקבלים הנחיה
        מקצועית, אישית וקבוצתית,  שתורמות להתפתחותם ולרמת עבודתם.
        סדנת האמנות מזמנת העמקה והרחבה בנושאים בעלי עניין לתלמיד ומעודדת
        מעורבות של היבטים מגוונים: התנסות שכלית, רגשיות, יצירתיות ועוד. 
        עבודות התלמידים בסדנאות מוצגות בחלל הקמפוס לאורך כל השנה בתערוכה 
        מסכמת לקראת סוף יב' כחלק מבחינת הבגרות (בחינה בית ספרית).

הלימודים בהגברה כרוכים בתשלום עבור תוספת שעות לימוד, עלויות החומרים, הקמת התערוכה וסיורים לימודיים.

אז אם הקו והצבע מרגשים אתכם,
נשמח מאוד שתצטרפו אלינו…
צוות אמנות חזותית: מאיה ורעות