ביולוגיה

הגברת ביולוגיה – מקצוע מלא חיים 5 יח"ל

האם חלמת פעם:
למצוא תרופה לסרטן? לאיידס? לפתור את בעיית הרעב בעולם?
למנוע הכחדת בע"ח נדירים?

האם מענין אותך להבין:
כיצד מתעכל המזון בקיבה? כיצד נגרמות מחלות?
כיצד מותאמים תאי המין לתפקידם?
מדוע הצמחים מהווים את ה"ריאות" של העולם?
מדוע לא בריא לעשן?…

האם את/ה מוכן/ה. ללמוד נושאים עיוניים, להכיר את המושגים המדעיים, להתנסות במעבדות,להגדיר צמחים, להתבונן במיקרוסקופ, להתמודד עם קצת כימיה, קצת מתמטיקה, קצת מחשב…

אם כן-מקומך ביננו…

בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו.

הביולוגיה היא מדע המושתת על ידע שהושג בדרך המחקר הניסויי והעיוני. הממצאים הנאספים על ידי החוקרים מוסברים ומפורשים על פי תיאוריות המקובלות באותו זמן. תיאוריות ביולוגיות, בהיותן תיאוריות מדעיות, נמצאות בתהליך מתמיד של בחינה והתפתחות המתחוללים בעקבות גילויים חדשים, המביאים לניסוח תיאוריות חדשות. התיאוריות מושפעות גם ממדעים אחרים, מטכנולוגיות חדשות ומתפיסות חברתיות, ובו בזמן משפיעות עליהם.

במהלך ההוראה של התכנים יושם דגש על הבנת המדע כתהליך מחקרי, על התפתחות הרעיונות הביולוגיים ועל הבנת הקשרים שבין מדע, טכנולוגיה וחברה.

נושאי הלימוד המוצעים בתכנית הלימודים מאפשרים לתלמידים לפתח הבנה אודות תהליכים ותופעות בעולם החי, כפי שהם באים לידי ביטוי במבנה ובתפקוד של יצורים שונים (מיקרואורגניזמים, פטריות, צמחים, בעלי חיים ובכללם האדם). לשם כך תודגש בתהליך ההוראה ההתייחסות לאחידות במבנה ובתהליכים הבסיסיים מצד אחד ולשוני בצורות ובמגוון "הפתרונות" מצד שני.

תכנית הלימודים בביולוגיה היא תכנית עיונית לתלמידי החטיבה העליונה בארץ. מטרת התכנית לפתח אוריינות מדעית-ביולוגית באמצעות הוראת הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד, התופעות והתהליכים הבסיסיים המתקיימים ביצורים החיים, תוך פיתוח מודעות לשאלות ערכיות ותוך לימוד ויישום עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית המאפיינים את מדעי הטבע בכלל והביולוגיה בפרט.

התכנית מניחה תשתית ידע בסיסי למעוניינים להמשיך בלימודים בתחומי הביולוגיה והרפואה, רוקחות, ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה וכו'  ומעניקה נקודות בונוס בעת הקבלה ללימודים גבוהים.

מבנה הלימודים העיוניים: (5 יח"ל)

כיתות י-י"ב: שלושה נושאי חובה. נושאי החובה כוללים 3 נושאים: תא, מבוא לביולוגיה של האדם בדגש הומאוסטאזיס ואקולוגיה. נושאי החובה מייצגים 3 רמות ארגון בביולוגיה: רמת התא, רמת היצור השלם ורמת החברה.

בנוסף- נושא העמקה אחד הנבחר מתוך שלושה נושאים אפשריים: בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית, פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי וחיידקים ונגיפים בגוף האדם.

בחינות הבגרות כוללות מבחן עיוני, מבחן מעשי הכולל מעבדה, ופרויקט חקר עצמאי (ביוחקר). כמו כן משולבים בלמידה השוטפת קריאת מאמרים מדעיים, עבודה מעבדתית, למידה באמצעות דגמים, מצגות וסרטים מרהיבים, שימוש במחשבים לעיבוד נתונים ואנימציות, והכרת הטבע והשדה.

תנאי קבלה להגברה:

ציון 80 ומעלה במדע וטכנולוגיה במחצית ב' של כיתה ט'.

קישור לאתר מפמ"ר ביולוגיה