בית ספר קציר

חזון בית היצירה קציר מתמקד בארבע אבנ"י דרך:

אחראיות בחירה נראות יצירתיות

"עשה לך רב" נכתב בפרקי אבות. ומהי המשמעות? מספר פרשנויות יש. אחת היא של רש"י האומר כי אין בכך הנחיה כי צריך אדם לקבוע שיהיה לו פוסק קבוע. קיימת כאן הדרכה שהאדם לא ילמד תורה בהיותו לבדו אלא יקבע לו מי שיוכל ללמד אותו. חז"ל מסכימים כי אין צורך באדם אחד שיהיה הסמכות, אלא בחשיבותה הרבה של החברותא – הלמידה ההדדית. כוחה האינסופי של הקבוצה.

אני ממשיך את העשייה החינוכית לא בכדי להיות רב אלא בכדי לשמש כמוביל צוות שנועד לכוון את התלמידים ללמידה הדדית. כזו לה שותפים התלמידים, המורים, הקהילה וכל המעוניין בתהליך של למידה. הלמידה תתרחש רק אם נעורר אנו כמנחים את הסקרנות הקיימת באופן טבעי אצל בני האדם. תפקידנו להחיות אותה כל פעם מחדש.

ל"קציר משגב" זו השנה השנייה כחטיבה צומחת שמטרתה פיתוח יכולות וכישורי הפרט בנוסף להבנת הצורך להיות חלק משלם חברתי וזאת על ידי פיתוח כישורים חברתיים.

בית חינוך הוא מושג רחב מדי ואולי אף יומרני. בית ספר הוא לעתים פשטני מדי. אם נוכל להיות בית יצירה בכך אוכל להסתפק. להביא כל אחת ואחד למקום בו חוויה אישית של תהליך גילוי ויצירה יהפוך לעצמתי ויותיר חותם להמשך. להפוך כל אחד ואחת באשר הם למאושרים ביצירתם כמו גם בעלי רצון לראות את יצירותיהם של אחרים ולהפוך גם אותם למאושרים. אם יראו אותי, אוכל גם אני לראות אחרים שיוכלו לראות אותי.

אתר בית הספר: https://moodle.mashov.info/640565/