מדעי החברה

מדעי החברה עוסקים בנושאים המהותיים לקיום החברתי ולקיום האדם וככאלה מזוהים על ידי  התלמידים כמקור לעניין ולידע עדכני.

שלושת תחומי הלימוד:

  1. הפסיכולוגיה (בגרות חיצונית):
    נרכוש ידע תיאורטי רחב ומגוון מתחומי הדעת של הפסיכולוגיה החל מתהליכי למידה, הנעה וריגוש, אינטליגנציה, לחץ, דרכי התמודדות עמו, חרדת בחינות והקשר בין לחץ לטיפוסי אישיות ולבריאות, בעיות יסוד בהתפתחות האדם, כולל הבנת ההיבטים הייחודיים של תהליך ההתבגרות, חשיבה חברתית, טעויות בחשיבה, השפעות  חברתיות על האדם …
  2. הסוציולוגיה (בגרות פנימית):
    ניגע בנושאים שונים, החל מהתרבות על כל גווניה, קבוצות שונות החיות בישראל, מרכיבי התרבות שלנו, השסעים החברתיים בחברה הישראלית, החיים בקבוצות – מדוע בני האדם חיים יחד? מדוע הפרט זקוק לסביבתו? מהו תפקידה של המשפחה בחיינו? …
  3. עבודת חקר (בגרות פנימית):
    על התלמידים  לכתוב עבודת מחקר בנושא הנבחר על– ידם, ובעזרת תהליך הנחיה, עליהם  להקיף אותו הן מההיבט התיאורטי (סקירת ספרות) והן מההיבט המעשי (מחקר שדה).

*  הלמידה– נערכת בשיטות מגוונות החל מלמידה באמצעות חקר וכלה בלמידה חווייתית כגון
תצפיות ושאלונים, ניתוח סרטי וידאו, תרגילי חשיבה ועוד…

*  דרכי הערכה–  גם הן מגוונות: תרגילים, עבודות חקר בשטח, עבודות קבוצתיות, עבודות עיוניות ומבחנים.

מיומנויות ויכולות נדרשות–  סקרנות ועניין, יכולת טובה של הבעה בכתב והבנת הנקרא וכמובן נכונות ללמוד וליהנות.

* דרישת סף להגברה: ציון 80 ומעלה במקצועות רבי מלל

מבנה תוכנית הלימוד:
5 יח"ל במדעי החברה המחולקות באופן הבא:

פסיכולוגיה (2 יח"ל) מי' עד י"ב

סוציולוגיה (2 יח"ל) מי' עד י"ב

עבודת חקר (1 יח"ל) מי"א עד י"ב

ברכות לשנה נפלאה – צוות מדעי החברה

מיטל נחום, שירי שמש – סוציולוגיה / לילך רביב תורג'מן – פסיכולוגיה וחקר