הגברת אזרחות ומנהיגות-  מי אנחנו?

מדינת ישראל, מתאפיינת בחברה הטרוגנית, המזמנת לנו מידי יום שיח ומחלוקת במפגש במרחב הציבורי.

לאורך שנות התיכון, ננסה לגעת בכמה שיותר מאותן המחלוקות דרך:

סרטונים, סרטים, ניתוח בג"צים , קריקטורות, עבודות חקר, עבודה בקבוצות, מבחנים ובחנים.

אנחנו מחפשים, אנשים המעוניינים בהבנה מעמיקה יותר, בסוגיות שונות בחברה הישראלית

ההגברה מתחלקת לשלושה נושאים שונים :

שכבת י' – ערכי החירות והשוויון

שכבת י"א – מקום הדת בתוך המדינה

שכבת י"ב – מדינת רווחה – מבוא לכלכלה

דרכי ההערכה בהגברה, שונות ומגוונות ומאפשרות לכל אחד למצוא את הדרך המתאימה לו ביותר

שנת י' – עבודת מיזם רחבה בקבוצות בנושא המגזר השלישי

שנת י"א- מבחן פנימי מסכם על כל הסוגיות שעלו במהלך השנה

שנת י"ב – מבחן בגרות חיצוני

מחכים לכם – צוות המורים