לימוד פרקים ונושאים מהתנ"ך תוך דגש על שילובם בתובנות ובמציאות היום יום של חיינו; בנוסף לפרשנות חברתית פסיכולוגית של נפש האדם כפי שהיא משתקפת מסיפורי התנ"ך ומהדמויות המאכלסות אותו. אסטרטגיות וחומרים מתורה שבלב. הגברה זו מכינה אותנו לתובנות פסיכולוגיות על חיינו היום.

ההגברה בתנ"ך מאפשרת לנו לצלול לתוך מגוון שאלות לגבי שיטת החשיבה, הרגשות והאמונות של האנשים בתקופת המקרא ובתרבות היהודית של ימי בית שני וימי הביניים. אנחנו מתחבטים בנושאים שהם על זמניים – מתאימים לימי קדם ונוגעים לנו גם היום. המעבר התמידי מחיי הקדמונים בימי התנ"ך וחכמינו היהודים בתקופות מאוחרות יותר לחיינו היום יוצר עניין ורלוונטיות לחומר עתיק  ויקר ערך זה.

התוכנית בכיתות י' וי"א: כוללת את חמש המגילות: קהלת, אסתר, רות, שיר השירים, וקטעים רלבנטיים של הוגים יהודיים לדורותיהם.

בכיתה י"ב: נעסוק בשאלות של מנהיגות, נבחן את מנהיגותו של משה ושל מנהיגים נוספים במקרא. במהלך הלימוד נשים דגש על דמותו המורכבת של דוד. נושא המנהיגות יילמד תוך בדיקתו האקטואלית ובדרך חווייתית בנוסף לדרך הקוגניטיבית.
בנוסף, ילמדו בשנה זו התלמידים גם שני נושאי רוחב, האחד: הומור במקרא, הנושא עוסק בסוגי הומור, מקומם בחיים ובמקרא ותרומתם למקרא. השני: על מחלוקות וויכוחים בתנ"ך. נושא זה עוסק במתרחש "מאחורי הקלעים" של הכתיבה המקראית.

בכיתה י"ב נלמד גם את שמונה פרקים לרמב"ם ואת הרלוונטיות שלו לחיי היומיום שלנו.

בית ספר משגב קיבל אישור ממשרד החינוך לפטור את תלמידיו מבחינות הבגרות החיצונית בהגברה זו, ולהמיר אותן בבחינות פנימיות בית- ספריות למעט בחינת בגרות חיצונית אחת על יחידה אחת מתוך החמש בכיתה י"ב.

תלמידי ההגברה יקבלו בתעודת הבגרות ציון בגרות חיצוני, אך המבחנים יהיו בית – ספריים. המורים של בית הספר מחברים את בחינות הבגרות הללו, בודקים אותן, וגם נותנים את ציון הבגרות הסופי של התלמיד.

היתר זה מאפשר לנו ללמד ברמה מקצועית גבוהה יותר ובצורה שונה מהמקובל. לימוד החומר נעשה בשיטה של שילוב מיומנויות – קוגניטיביות, יצירתיות ורגשיות תוך הפעלת הדמיון. הוא מאפשר גם אתנחתאות והרחבות בנושאים בין -תחומיים תוך שילוב דיונים ערכיים רבים ומגוונים יותר מאשר בתוכנית הרגילה. שיטת הלימוד כולה נועדה להעשיר את העולם הפנימי של תלמידנו לגרום להם לבחון את עצמם ואת העולם הסובב אותם וליצור חווית לימוד אחרת. אנו שמים דגש על שילוב מתמיד בין כל החומרים הנלמדים לחיי היום יום של התלמיד והחברה שסביבנו ונעזרים רבות בניתוחים פסיכולוגיים מתוך הדגמים הידועים והמקובלים וכן בחומרים שהתלמידים מביאים תוך כדי לימוד מתוך עולמם הפנימי- שירים, סיפורים וסרטים. את כל אלו אנו משלבים בתוך הלמידה ובתוך המבחן הסופי המאפשר לנו את חופש היצירה בעניין זה.

בשיעורים מתנהלים דיונים מרובים, התלבטויות משותפות, ולמידה חווייתית המאפשרת שאילת שאלות על ידי כל אחד ואחד.

תנך שלי הוא מקצוע הנלמד כולו במסגרת לימודי מחשבת ישראל ואינו קשור למקצוע התנ"ך הנלמד בכיתה במסגרת 2 יח"ל.

צוות המורים:
אחיק גופר: ahik26@gmail.com
רוית בווילסקי: ravitbavilski@gmail.com