הסעות לבגרות בביולוגיה + תנ"ך שבלב – מועד קיץ תשע"ט – יום חמישי 27.6

בגרות בביולוגיה+ תנ"ך שבלב – מועד קיץ תשע"ט יום חמישי 27.6.19 הגעה לביה"ס ב  9:30| התחלת בחינה ב  10:00 **פיזורים  בשעה 14:00 סה"כ שם ישוב שעת איסוף 6 גילון 8.45 1 הר חלוץ 8.45 2 טל אל 8.50 1 …

הסעות לבגרויות במקצועות שונים – מועד קיץ תשע"ט – יום רביעי 19.6

839381 מנהל וכלכלה 48387 מוזיקה 802381 מדעי הבריאות 815381 אלקטרוניקה ומחשבים 816381 אומנות שימושית הגעה לביה"ס ב  12:30 התחלת בחינה ב  13:00 **פיזורים בהסעות של …