הסעות לבגרות – מועדי קיץ תשע"ט אופטיקה יישומית + מדעי המחשב – יום שני 13.5

בגרות מועד קיץ תשע"ט יום שני  13.5.19 אופטיקה יישומית- שאלון 814381 מדעי המחשב- שאלון 899381 הגעה לביה"ס ב  12:00 התחלת בחינה ב  12:30 **פיזורים בהסעות …

הסעות לבגרות באזרחות – מועד חורף תשע"ט – יום חמישי 31.1

בגרות באזרחות- מועד חורף תשע"ט  יום חמישי 31.1.19  שאלון 34281  הגעה לביה"ס  ב 13:30  התחלת בחינה ב  14:00  **פיזורים בהסעות של  17:15 סה"כ שם ישוב שעת איסוף 2 גילון 12:40 1 אבטליון 12:40 3 הר חלוץ 12:40 2 טל אל …

הסעות לבגרות במתמטיקה – מועד חורף תשע"ט – יום חמישי 24.1

בגרות במתמטיקה- מועד חורף תשע"ט  יום חמישי 24.1.19  שאלון 35382  הגעה לביה"ס  ב 11:30  התחלת בחינה ב  12:00  **פיזורים בהסעות של  15:15 סה"כ שם ישוב שעת איסוף 1 גילון 10:50 2 אבטליון 11:00 1 הר חלוץ 10:50 1 יובלים 11:15 …