הסעות לבגרויות במקצועות שונים – מועד קיץ תשע"ט – יום רביעי 19.6

839381 מנהל וכלכלה 48387 מוזיקה 802381 מדעי הבריאות 815381 אלקטרוניקה ומחשבים 816381 אומנות שימושית הגעה לביה"ס ב  12:30 התחלת בחינה ב  13:00 **פיזורים בהסעות של …