הסעות לבגרויות שונות (הגברות) – מועד קיץ תשע"ח – יום חמישי 21.6

בגרויות שונות (הגברות)- מועד קיץ תשע"ח יום חמישי 21.6.18 הגעה לביה"ס ב 12:00 התחלת בחינה: גאוגרפיה 12:30                        כל היתר 13:00 **פיזורים בשעה 17:00 סה"כ …