הסעות לבגרות בביולוגיה + תנ"ך שבלב – מועד קיץ תשע"ט – יום חמישי 27.6

בגרות בביולוגיה+ תנ"ך שבלב – מועד קיץ תשע"ט יום חמישי 27.6.19 הגעה לביה"ס ב  9:30| התחלת בחינה ב  10:00 **פיזורים  בשעה 14:00 סה"כ שם ישוב שעת איסוף 6 גילון 8.45 1 הר חלוץ 8.45 2 טל אל 8.50 1 …

הסעות לבגרויות במקצועות שונים – מועד קיץ תשע"ט – יום רביעי 19.6

839381 מנהל וכלכלה 48387 מוזיקה 802381 מדעי הבריאות 815381 אלקטרוניקה ומחשבים 816381 אומנות שימושית הגעה לביה"ס ב  12:30 התחלת בחינה ב  13:00 **פיזורים בהסעות של …

הסעות לבגרות באזרחות – מועד חורף תשע"ט – יום חמישי 31.1

בגרות באזרחות- מועד חורף תשע"ט  יום חמישי 31.1.19  שאלון 34281  הגעה לביה"ס  ב 13:30  התחלת בחינה ב  14:00  **פיזורים בהסעות של  17:15 סה"כ שם ישוב שעת איסוף 2 גילון 12:40 1 אבטליון 12:40 3 הר חלוץ 12:40 2 טל אל …