הסעות לבגרות – מועדי קיץ תשע"ט אופטיקה יישומית + מדעי המחשב – יום שני 13.5

בגרות מועד קיץ תשע"ט יום שני  13.5.19 אופטיקה יישומית- שאלון 814381 מדעי המחשב- שאלון 899381 הגעה לביה"ס ב  12:00 התחלת בחינה ב  12:30 **פיזורים בהסעות …

הסעות לבגרויות שונות (הגברות) – מועד קיץ תשע"ח – יום חמישי 21.6

בגרויות שונות (הגברות)- מועד קיץ תשע"ח יום חמישי 21.6.18 הגעה לביה"ס ב 12:00 התחלת בחינה: גאוגרפיה 12:30                        כל היתר 13:00 **פיזורים בשעה 17:00 סה"כ …